Van, akinek az írása csupa görcsös, göcsörtös vonalmegakadás, csúnya is, olvashatatlan is, és van, aki annyira laza, hogy szétfolyik az írása, alig van benne felismerhető forma. Nyilván ez a két eset szélsőség. Az optimális mozgáskoordináció a kettő egyensúlyában van. Könnyedén folyjék a mozgás, de legyen kerete, szabályozottsága. Vagyis a „túlzott” mindkettőből árt az írásnak.

De miért van, hogy annyira nehéz a középutat megtalálni a mozgásban (is)?

Egy svájci orvos, neurobiológus, Pophal, az írómozgást, és magát az írást az agyműködéssel hozta kapcsolatba. (Régen volt, ma már ez evidens mindenki számára.) Az egyes mozgástípusokat befolyásoló agyi struktúrákat kereste.  Elmélete fontos előrelépés volt, de nagyon régi, azóta sokat fejlődött a tudás agy-ügyben. Viszont a lényegét érdemes megjegyezni: minden mozgásfajta valamilyen tulajdonságokról beszél.

A vonalak feszültségi állapotát vizsgálva öt fokozatot különített el, ezeket megszilárdulási fokozatoknak nevezte.  A vonaltípusokhoz személyiségtípusokat is társított.

A vonal vizsgálatához hasznos lehet a mai grafológus számára is Pophal szemléletmódja, de az általa használt terminológia az újabb kutatások fényében elavult, a típusok pszichológiai leírása is korszerűtlen, de a lényeget nagyonis érdemes kihámozni belőle.

Ludwig Klages

Klages a grafológia legtöbbet idézett és legellentmondásosabban értékelt alakja. Megalkotta karakterológiáját, és kidolgozta ennek a kézírásra vonatkoztatott elméletét, a formanívó-elméletet, és a jelek kettős értékének rendszerét, valamint az íráselemzés módszerét. Részt vett a grafológiai közélet szervezésében, és elméletével irányzatot, iskolát hozott létre. Máig nagy hatású gondolkodó volt, akinek elmélete tetten érhető azokban a munkákban, amelyekben pozitív és negatív előjelű jelentéseket idéznek, bárhogyan is nevezik a minősítés kritériumát (alapritmusnak, lényegi értéknek, stb.). 1872 december 10-én született Hannoverben, 1956 július 29-én a Zürich melletti Kilchbergben halt meg.

 

Írás tollal

A leggyakoribb íróeszköz a toll volt. Kezdetben nádból készült, és később vált kizárólagossá a madártoll használata. Sok előnye volt: a madártollat könnyebb volt hegyezni, és sokkal rugalmasabb volt, nem tört el a kéz súlya alatt, mint a nádtoll. A lúdtollhoz a jól fejlett ludak szárnyai alatti evezőtollakat választották ki. A tollakat használat előtt kezelték: több órára beáztatták, szárították, majd keményítették. Ez után metszették késtollal a tollhegyet. Faragásának módja művészet volt.

 A nyomdászat elterjedése ellenére még a múlt század elején is megmaradt a kézírás szerepe, írnokok írták a szerződéseket, végrendeleteket, ez a hitelesítési eljárás része volt.

A madártollat a 19. században felváltotta a fém tollhegy. Egy magasrangú aacheni tisztségviselő, Johann Jantssen magát nevezi meg a fémtoll feltalálójaként, Amerikában viszont úgy tartják, hogy Peregrine Williamson, bostoni polgár találta fel.

Mire írtak elődeink a papír használata előtt?

Az írás anyagát mindig a természetes környezetben hozzáférhető anyag szolgáltatta. Ahol volt kő, ott az első írásokat kőre készítették. Először a természetben megtalálható formájában használták, később pedig megmunkálva. A mezopotámiai folyóvölgyben a kézenfekvő anyag a folyó hordaléka, az agyag volt, Egyiptomban pedig a papirusznád rostjaiból készült papiruszt használták.

Papirusz és pergamen

A papirusz készítése mesterség volt. A papiruszcserje rostos szárát vékony szeletekre vágták,

A grafológus szem azt keresi az írásban, hogy mit változtattál az iskolában tanult betűkön.

Hogy is néz ez ki? Vegyük például az n és az m betűt! Nézd meg az írásod, hogy változattad meg! Négy alaptípust fogok bemutatni (ennyi van) amelyikre a legjobban hasonlít a te betűd, annak a jelentése jellemző rád.

Mit árul el rólad? Hogy milyen a beállítódásod,  hogyan kapcsolódsz a világhoz.  Milyen benned az

Az ékírás megfejtése

Ékírás... Gondolkodtál már azon, hogy lehetett ezt elolvasni évezredekkel később? Eleinte azt sem sejtették, hogy ez írás. De mikor rájöttek, századokon keresztül próbálták megfejteni. Most egy kicsit fejet hajtunk egy vállalkozó szellemű középiskolai tanár előtt, aki az első betűket megfejtette.

Georg Friedrich Grotefend a göttingeni városi iskola 27 éves segédtanára, vidám kocsmai poharazgatás közben belemegy egy képtelen fogadásba. Azt állítja, hogy meg tudja fejteni az ékírás titkát. Nem rendelkezik különösebb felkészültséggel, történelmi és nyelvtudással, csupán egy zseniális ötlet segítségével jön rá a titok nyitjára...

 Az „IGEN – NEM – KÖSZÖNÖM folyamat” a családállításban

Azt gondoljuk, hogy a nehéz, sok fájdalommal, elégedetlenséggel megterhelt családi kapcsolatainktól való szabadulást azzal valósítjuk meg, ha kitaszítjuk őket az életünkből, letiltjuk a telefonszámukat, lecseréljük a lakásunk zárját, nem találkozunk velük többé. Megpróbáljuk elfelejteni őket.

Rossz hírem van, ez így nem megoldás! A lezáratlan, eltemetett családi problémáink árnyékként kísérnek, és most már tudat alatt szólnak bele az életünkbe: újabb kapcsolatainkba, szerelmeinkbe, gyerekeinkkel való viszonyunkba, de akár a munkahelyi boldogulásunkba is. Nincs mese! Meg kell találnunk a családtagoknak, és a megélt eseményeknek a helyét az életünkben, sorsunkban. Nem őmiattuk,

Tudtad, hogy az ascendensed jegye megmutatja, hogy milyen szerepbe ragadtál bele a családodban?

A horoszkóp igen sok rétegben értelmezhető, ebből az egyik réteg a családkép. Tükröződnek benne a szüleim, a kapcsolataim, és egy más rétegben értelmezve látható belőle a család mélyebb gyökereihez, a nemzetséghez való kapcsolódás. Minden családban van egy erős belső összetartozás-érzés, akár tudatosan megfogalmazzák, akár nem. A származásom, a kapcsolódásom az ősökhöz meghatározza a mai életemet. A gyerekek továbbviszik az ősöktől örökségül kapott terheket, energiákat azért, hogy joguk legyen az odatartozásra, és nem tudják, hogy ezt nem várja el tőlük senki. A születési képletem mutatja, hogy milyen módon gabalyodtam bele a családkarmikus szövevénybe, milyen feladatokat vállaltam magamra, hogy megtisztítsam az ősök történetét.

Milyen betűkkel tanultál írni?

Az iskolában, mikor írni tanítanak, "adnak" egy betűkészletet, és mikor már a gyerek ügyesen tudja használni, akaratlanul is a saját képére alakítja. Így alakul ki az egyéni írás, ami már tükrözi a személyiséget. Ez a készlet koronként és országonként más és más. Az átalakítás módja fontos a grafológus számárára. A grafológiai munka során az írást elemeire szedjük. Tizenöt szerkezeti elemünk van, csak néhány közülük a teljesség igénye nélkül: margók, sorok, betűk, kötővonal, törzsvonal, ékezet, aláírás stb, ezeknek vizsgáljuk meg a méreteit (mekkora, vagy milyen távolságokat mutat), a formáját (hogy alakítja az iskolában tanított formákhoz képest), az irányokat (merre dől, merre mozdul el, merre halad), természetesen szintén az iskolában tanított formához képest.

Kézírás és az íráshordozó anyaga

Nehéz eldönteni, hogy többezer éve őseink az írásjelekhez választottak-e anyagot az íráshoz, vagy fordítva, az írásra alkalmasnak talált anyag befolyásolta-e az írásjeleik formáját, akármelyik is az elsődleges, az anyag, és a jel felvitelének módszere döntően hatott a betűformákra. Gondoljunk csak bele: vésés technikájával nem lehet lekerekített formákat létrehozni, a szögletesség dominál és a betűket is nehézkes összekapcsolni egymással. A vésve, faragva, azaz rovástechnikával készített írás a szó mai értelmében nem is tekinthető kézírásnak. Az írás funkciója viszont hatott az írástechnikára, mikor már hosszabb, nagyobb mennyiségű írást kellett előállítani, az ember kénytelen volt alakítani az írás összetevőin, ha sokat kell írni, a gyorsaság érdekében az egyszerűség fontos szemponttá válik. 

A térszimbolika

Az ember élete térben és időben valósul meg, így a tér nem más, mint a szemlélő elméhez viszonyított fent és lent, jobb és bal, előtte és mögötte fogalmai, az idő pedig ugyanehhez képest a múlt és jövő. Az elménk pedig, mivel szubjektív tartalmat is hordoz, szimbolikus jelentéseket kapcsolhat ezekhez a "jó" és "rossz" fogalmával összekötve. A fenthez pozitív, a lenthez negatív tartalmak tartoznak. Fentről jön a világosság, fény, a csapadék, ott van a nap, a lent van ezek ellentéte: az éj, a sötétség, a mélység, minden, ami anyagi, és ezért értékét veszítheti, itt van a fizikai elmúlás, a fizikai halál.

Iratkozz fel hírlevelemre, hogy tájékoztathassalak az új cikkeimről, tanfolyamaimról és eseményeimről.
Grafoverzum