grafológia tanfolyam

„Kézírásunk egyéni módon jellemez bennünket, identitásunknak ugyanolyan pontos szimbóluma, mint a génstruktúránk.” (Frits Cohen)

Minden írás más és más, egyedi és egyéni, akár a DNS-ünk, az ujjlenyomatunk, és ha aprólékosan, sok szinten vizsgáljuk, hogyan alakította valaki a saját képére az iskolában kapott betűsablonokat, akkor, mint egy térbeli puzzle darabkáinak, megfelelő helyre illesztésével kialakul, hogyan dolgozik, gondolkodik, hogy érzi magát a bőrében, hogyan reagál a környezetre, a kihívásra, hogy kezeli a kapcsolatait. Látszik, hogy mit old meg könnyedén, és mivel kínlódik.

grafológiai tanfolyam, grafológus

Összegyűjtöttem az információkat egy grafológiai tanfolyamról, mindent, amire szükség lehet.

Ha érdekel a kézíráselemzés, nem ördöngösség megtanulni a fortélyait, és miközben tanulod, magadba is belelátsz a saját kézírásodon keresztül.

Rudolf Pophal grafológiai elmélete

Van, akinek a kézírása csupa göcsörtös vonalmegakadás, csúnya is, olvashatatlan is, és van, aki annyira laza, hogy szétfolyik az írása, alig van benne felismerhető forma. Nyilván ez a két eset szélsőség. A grafológus szemével nézve az optimális mozgáskoordináció a kettő egyensúlyában van.

 

Klages grafológiatörténet kézírás

Klages a grafológia legtöbbet idézett és legellentmondásosabban értékelt alakja. Karakterológiát alkotott, és kidolgozta ennek grafológiai elméletét, a formanívó-elméletet, és a jelek kettős értékének rendszerét, valamint az íráselemzés módszerét. Részt vett a grafológiai közélet szervezésében, és elméletével irányzatot, iskolát hozott létre. Máig nagy hatású gondolkodó volt, akinek elmélete tetten érhető azokban a munkákban, amelyekben pozitív és negatív előjelű jelentéseket idéznek.

Grafológus szemmel nagyon fontos, milyen íróeszközzel készült a kézírás. A vonal minősége, a vonalon bemélyedése a papírba, szélessége, a vonalban a festékezettség mind fontos adalék az kézírás elemzéséhez.

Az írófelület, a papír minősége, a tinta és a papír egymásra hatása során keletkező vonal részben mechanikai, részben lelki okokkal függ össze. Hogy a grafológus megértse, hogy pl. a csomósodás, vagy a vonalvastagság fizikai vagy lelki okokra vezethető-e vissza, meg kell ismerkedünki a tollakkal, tintákkal.

Mire írtak elődeink a papír használata előtt?

Az írás anyagát mindig a természetes környezetben hozzáférhető anyag szolgáltatta. Ahol volt kő, ott az első írásokat kőre készítették. Először a természetben megtalálható formájában használták, később pedig megmunkálva. A mezopotámiai folyóvölgyben a kézenfekvő anyag a folyó hordaléka, az agyag volt, Egyiptomban pedig a papirusznád rostjaiból készült papiruszt használták.

 A grafológus szem azt keresi az írásban, hogy mit változtattál az iskolában tanult íráson.

Hogy is néz ez ki? Vegyük például az n és az m betűt! Nézd meg az írásod, hogy változattad meg! Négy alaptípust fogok bemutatni (ennyi van) amelyikre a legjobban hasonlít a te betűd, annak a jelentése jellemző rád.

Mit árul el rólad az írás? Hogy milyen a beállítódásod,  hogyan kapcsolódsz a világhoz.  Milyen benned az információk észlelése, értékelése, feldolgozása, mi jellemző rád a kapcsolataidban?

Az ékírás megfejtése

Ékírás... Gondolkodtál már azon, hogy lehetett ezt elolvasni évezredekkel később? Eleinte azt sem sejtették, hogy ez írás. De mikor rájöttek, századokon keresztül próbálták megfejteni. Most egy kicsit fejet hajtunk egy vállalkozó szellemű középiskolai tanár előtt, aki az első betűket megfejtette.

Georg Friedrich Grotefend a göttingeni városi iskola 27 éves segédtanára, vidám kocsmai poharazgatás közben belemegy egy képtelen fogadásba. Azt állítja, hogy meg tudja fejteni az ékírás titkát. Nem rendelkezik különösebb felkészültséggel, történelmi és nyelvtudással, csupán egy zseniális ötlet segítségével jön rá a titok nyitjára...

családállítás-önismeret-gyökerek

Azt gondoljuk, hogy a nehéz, sok fájdalommal, elégedetlenséggel megterhelt családi kapcsolatainktól megszabadulunk, ha kitaszítjuk őket az életünkből, letiltjuk a telefonszámukat, lecseréljük a lakásunk zárját, nem találkozunk velük többé. Megpróbáljuk elfelejteni őket.

Rossz hírem van, ez így nem (meg)oldás! Bennünk marad a feszültség, és gyökértelenek leszünk.

És miért baj, ha nincsenek gyökerek?

Tudtad, hogy az ascendensed jegye megmutatja, hogy milyen szerepbe ragadtál bele a családodban?

A horoszkóp igen sok rétegben értelmezhető, ebből az egyik réteg a családkép. Tükröződnek benne a szüleim, a kapcsolataim, és egy más rétegben értelmezve látható belőle a család mélyebb gyökereihez, a nemzetséghez való kapcsolódás. Minden családban van egy erős belső összetartozás-érzés, akár tudatosan megfogalmazzák, akár nem. A származásom, a kapcsolódásom az ősökhöz meghatározza a mai életemet. A gyerekek továbbviszik az ősöktől örökségül kapott terheket, energiákat azért, hogy joguk legyen az odatartozásra, és nem tudják, hogy ezt nem várja el tőlük senki. A születési képletem mutatja, hogy milyen módon gabalyodtam bele a családkarmikus szövevénybe, milyen feladatokat vállaltam magamra, hogy megtisztítsam az ősök történetét.

Milyen betűkkel tanultál írni?

Az iskolában, mikor írni tanítanak, "adnak" egy betűkészletet, és mikor már a gyerek ügyesen tudja használni, akaratlanul is a saját képére alakítja. Így alakul ki az egyéni írás, ami már tükrözi a személyiséget. Ez a készlet koronként és országonként más és más. Az átalakítás módja fontos a grafológus számárára. A grafológiai munka során az írást elemeire szedjük. Tizenöt szerkezeti elemünk van, csak néhány közülük a teljesség igénye nélkül: margók, sorok, betűk, kötővonal, törzsvonal, ékezet, aláírás stb, ezeknek vizsgáljuk meg a méreteit (mekkora, vagy milyen távolságokat mutat), a formáját (hogy alakítja az iskolában tanított formákhoz képest), az irányokat (merre dől, merre mozdul el, merre halad), természetesen szintén az iskolában tanított formához képest.

Kézírás és az íráshordozó anyaga

Nehéz eldönteni, hogy többezer éve őseink az írásjelekhez választottak-e anyagot az íráshoz, vagy fordítva, az írásra alkalmasnak talált anyag befolyásolta-e az írásjeleik formáját, akármelyik is az elsődleges, az anyag, és a jel felvitelének módszere döntően hatott a betűformákra. Gondoljunk csak bele: vésés technikájával nem lehet lekerekített formákat létrehozni, a szögletesség dominál és a betűket is nehézkes összekapcsolni egymással. A vésve, faragva, azaz rovástechnikával készített írás a szó mai értelmében nem is tekinthető kézírásnak. Az írás funkciója viszont hatott az írástechnikára, mikor már hosszabb, nagyobb mennyiségű írást kellett előállítani, az ember kénytelen volt alakítani az írás összetevőin, ha sokat kell írni, a gyorsaság érdekében az egyszerűség fontos szemponttá válik. 

Iratkozz fel hírlevelemre, hogy tájékoztathassalak az új cikkeimről, tanfolyamaimról és eseményeimről.
Grafoverzum