• Grafológus képzés

INDUL 2021. őszén

Helyszíne: Budapest

A képzés ideje: 3 félév, 162 óra (60 perces óra) szombati vagy vasárnapi napokon.

Ára: 153.000 Ft/félév (fizetése: minden hónapban a megtartott 1 vagy 2 konzultációk szerinti részletekben, 1 konzultáció 17.000 Ft, 6 óra)

 A grafológia módszerével az ember személyiségéről csupán egyetlen kézírásos oldalnyi szöveg alapján teljes: összetett és árnyalt képet kapsz. Ezt a tudást kapod meg a tanfolyamon.

A grafológusi munkához szükséges ismeretek gyakorlatközpontú elsajátítása lesz a célunk.  A kézírás vizsgálatának hagyományos és modern módszereit alkalmazva, és ezekre épített pszichológiai értelmezések, jelentések árnyalásával olyan képet tudsz kialakítani az író személyről, amely segítségével megalapozott szakvéleményt adhatsz a személyiségéről: képességeiről, és várható viselkedéséről.

 Témakörök:

A grafológia alapjai, szimbólumrendszerek, rajzszimbólumok, az írás vizsgálatának gyakorlata (mérések), pszichológiai jelentések, és ezek alkalmazása a grafológiai gyakorlatban, személyiségkép készítése gyakorlatok, modern módszerek (Szidnai László-féle funkciókocka és rezonometriai alapok) szakvélemények készítése különböző alkalmazott grafológiai kérdésekben (pl. önismeret, munkaalkalmasság, pályaorientáció, kapcsolati, párkapcsolati problémák feltárása, gyerekírások és rajzok vizsgálata stb.).

A megalapozott tudás, ismeretszerzés érdekében nagy kirándulásokat teszünk a pszichológia területére is.

A tematika része az önismeret, amely nélkül a saját vakfoltjaink miatt félrehallunk, ezért a tematika része mindenki számára félévenként egy csoportos „grafoállítás”: az íráskép alapján történő oldás.

Tankönyv és tananyag: írásos, részben papír, részben elektronikus segédleteket kapsz. A konzultációkról hangfelvételt készítünk a tanulás elősegítésére, és az órán használt valamennyi anyagot (diasor, írásminta, segédanyagok, stb.) a rendelkezésedre bocsájtom.

 

  • Gyermekrajzelemzés alapjai továbbképzés

Tanfolyami napok: 2021. tavaszán

A képzés ideje: 12 óra (2 szombat) 9.30-16.00 (30 perc ebédszünet)

Helyszíne: Budapest

Ára: 35.000 Ft  Ismétlőknek 25.000 (akik nálam végeztek gyerekrajz kurzust), a grafológus képzésemen jelenleg résztvevő hallgatóknak 17.000 Ft.

NEMCSAK GRAFOLÓGUSOKNAK! Gyakorlatorientált ismeretek!

A gyermekek problémának megértéséhez kisgyerekkorban és kisiskolás korban a rajzaik a rendelkezésünkre állnak. Ahogy a játékukban, a rajzaikban is megjelennek az aktuális érzéseik, problémáik, amelyek gyakran magyarázatot, és így segítséget jelentenek a szülőknek, és a velük foglalkozó szakembereknek.

Rajzaik vallanak a fejlődésről, lelki egészségről, és problémákról. A gyermekrajzon megjelenik a gyermekek érzelmi élete, szociabilitása, énképe, világhoz való viszonyulása. Ehhez kívánunk kulcsot adni a 12 órás kurzuson. A résztvevők megismerhetik a gyermekrajz-vizsgálat alapjait, vizsgálati szempontjait és jelentését.

 

  • Rezonometria alapjai továbbképzés

A képzés ideje: 36 óra (60 perces óra) 6 szombati vagy vasárnapi napokon.

Helyszíne: Budapest

A rezonometria Dr. Szidnai László által kialakított grafológiai mérési és értelmezési rendszer. Képes a személyiséget sokrétűen feltárni. Az alapja egy, a mérési eredmények alapján felrajzolt grafikon, amely grafikonon megjelenő mintázatról „olvasunk”. Az ábra, amit elemzünk, a megmért elemek arányaival, mutatja az elemek egymásra rezgését, és így a személyiség vonásainak, tulajdonságainak dinamikáját: a feszüléseket, és az egymással harmóniában zajló működéseket, a blokkokat, és az ezeket kompenzáló mechanizmusokat.

Kiváló alap a grafológiai elemzésben, mert a tudattalan működésmódokat tárja fel. Erre a mintázatra építhetők a hagyományos grafológiai vizsgálatok értelmezései, leírásai. A tanácsadás során felmerülő: miért van ez így? és mit tehetek, a vááltozásért? típusú kérdések megválaszolására kapunk támpontokat.

A kurzuson az elméleti alapokon túl elemzéseket készítünk különböző alkalmazott grafológiai témákra, pl. állapotkövetés, munkahelyi team-építés, párkapcsolati, családi dinamika feltárása stb.

 

  • Önismeret grafológiával

A tanfolyam ideje: 1 év, havi 1 hétvége.

Helyszíne: Budapest

A tanfolyamon megismerkedsz a grafológia alapjaival, és a grafológiai elemzés klasszikus és modern módszereivel egyaránt. Itt a grafológia megismerésével elsődleges célunk az emberismeret, ezen belül is az önismeret fejlesztése saját írásod, és a téged körülvevő emberek (családtagok, barátok stb.) írásainak elemzésével.

A kurzus részeként minden konzultációs napon blokkoldás, „grafoállítás” is szerepel, legalább két alkalmanként sor kerül rád. A témáját az írás elemzése, és az aktuális problémád alapján együtt fogalmazzuk meg, és ugyanígy az írásodban követjük a változást.

 A tananyagot minden alkalommal kézhez kapod. A konzultációról hangfelvétel készül, amelyet szintén megkapsz a konzultáción használt összes segédanyaggal együtt.

 

  • Elemzőklub

Havi egy alkalommal egy hétvégi napon meghirdetett 4 órás (60perces óra) gyakorlati foglalkozás, amelyen elsősorban grafológiai elemzést készítünk, különböző célokra (önismeret, munkaalkalmasság, párkapcsolati dinamika, munkahelyi, családi kapcsolatok, stb.).

 Hangfelvételt készítünk a munkánkról, amit visszahallgathatsz tetszés szerint.

 

  • Rajzelemzés

A képzés ideje: 2 hétvégi nap, 12 óra.

Helyszín: Budapest

Elsősorban önismereti célú tanfolyam. Mi ül a lelkünk mélyén, megterhelve a mindennapjainkat, melyek az időszerű problémáink, amikkel foglalkoznunk kellene? Mi borítja fel a harmóniánkat?

Megtanítom a rajzokból való problémaolvasás alapjait, és egyúttal a megállapításainkkal kapcsolatos óvatosságot is. Sok rajzos esetem van, de a kurzus során – igényetek szerint – inkább saját rajzaitokon keresztül tanulunk.

Természetesen, ha megértjük önmagunkra vonatkoztatva az elemzés lényegét, mások megértésében is segítséget ad, pl. gyerekünk, családtagjaink rajzainak vallatása, sőt a grafológus használni tudja a kézírás elemzése mellett kiegészítő módszerként.

 Mi a rajzelemzés?

A mélylélektan „fedezte fel” a pszichológia számára a tudattalan létezését. Jung szerint a lélek az egyén belső harmóniájának megteremtésére törekszik, célja, hogy tudatunk és tudattalanunk harmóniában éljen egymással. A tudatalattinkból jövő üzeneteket az egyensúly helyreállításának szimbolikus kulcsaiként értelmezhetjük. A szimbólumok elvonatkoztatva a világ jelenségeinek valóságos jelentésétől, mélyebb, összetettebb tartalmakat hordoznak. Összetettségük ad lehetőséget arra, hogy a világ, így a lelki tartalmaink komplexitását kifejezzék. Hogyan érkezik az üzenet? A minket körülvevő környezetre érzelmekkel átszőve rávetítve jelenítjük  meg a problémánkat, ez jelenik meg a rajzokon, a kurzuson ennek a megfejtését keressük rajzelemzéses eseteken keresztül. 

 

 

 

 

 

 

Iratkozz fel hírlevelemre, hogy tájékoztathassalak az új cikkeimről, tanfolyamaimról és eseményeimről.
Grafoverzum