A grafológus szem azt keresi az írásban, hogy mit változtattál az iskolában tanult íráson.

Hogy is néz ez ki? Vegyük például az n és az m betűt! Nézd meg az írásod, hogy változattad meg! Négy alaptípust fogok bemutatni (ennyi van) amelyikre a legjobban hasonlít a te betűd, annak a jelentése jellemző rád.

Mit árul el rólad az írás? Hogy milyen a beállítódásod,  hogyan kapcsolódsz a világhoz.  Milyen benned az információk észlelése, értékelése, feldolgozása, mi jellemző rád a kapcsolataidban?

Természetesen lehetséges, hogy nemcsak egyfélét találsz, ebben az esetben az előfordulás sűrűsége arányában igazak rád mindegyiknek a jelentései.

 1. ÁRKÁD

Az iskolában tanult forma olyan, mint ezen a képen a két oszlopra támaszkodó boltív, az oszlopokkal együtt, így is hívjuk a grafológiában ezt a formát: árkád vagy boltív.

        

De az iskolai formában nagyon nehéz elem, hogy az „oszlopot” egyenesen, és oda-vissza egy nyomon haladva kell megrajzolni, és ha gyorsítani akarunk, nem rajzolni, hanem írni, valami trükköt kell bevetni. (Az iskolai formáról lásd még: http://grafoverzum.hu/index.php/cikkek/30-irasnormak )

A legkönnyebb, mikor már az oszlop aljától elválik a két vonal egymástól, valahogy így, és mellette ugyanez írással, papíron:

          

Ha ez a trükköd, akkor igazak rád az alábbi tulajdonságok valahogyan.

 A boltív építészeti formaként nagyon stabil forma, a téglák, kövek egymást tartják. Mivel pedig zárt forma, megvéd a külső hatásoktól, naptól, esőtől. Kulcsszavai: stabilitás, és jól működő védelem. (A zártság nyitottság magyarázata a térszimbolikában rejlik, bővebben olvashatsz erről: http://grafoverzum.hu/index.php/cikkek/29-a-grafologia-es-a-ter .)

Az ilyen ember gondolkodásában az ésszerűség híve. Az információkat megszűri, nem hisz az első benyomásnak, meg kell őt győzni. Törekszik az objektivitásra, utánajár a dolgoknak tárgyi bizonyítékokra alapozza véleményét. Józan értékítélettel rendelkezik.

Cselekvései tudatosak, célszerűek. Mindig azt nézi, van-e értelme, és csak akkor cselekszik, ha ésszerűnek tartja. Erős a felelősségérzete, kötelességtudat vezérli. Akarata stabil, a munkában megbízható, kitartó.

A kapcsolatteremtése tartózkodó. Független, és csak az ésszerű mértékben alkalmazkodik, esetleg bizalmatlan lehet. Kapcsolataihoz hűséges, érzelmeinek kifejezésében visszafogott.

Ha a forma tovább módosul, de megtartja valamilyen elméknyomként a fenti irány felől ívvel elzárt elemet, akkor még mindig árkád lesz, de már nem hordozza az előnyeit: nem stabil, hanem stabilitást kereső, és nem védett, hanem védekező.

 2. típus: GIRLAND

Hogy tanultuk? Hát nem n és m betűnek tanítják, de ha a formát lefordítjuk, az u betűhöz hasonlóan írjuk, azt viszont tanuljuk.

A tanult formának magas falai vannak, és lent egy finom ívvel köti össze a két falat. De a természetes forma, ahogy könnyebb írni olyan, mint egy virággirland. Nincs fala, nincs támasztéka, csak ívelése. Hajlékony, könnyed forma, nyitott ív. A neve is girland, vagy füzér, a barokk díszítőmotívumáról kapta, ilyesféle hasonlóság alapján. A jobbra lévő, ahogy az írásban látható a forma:" napon" szóban.

     

A fénykép lelőhelye: http://www.lambergkastely.hu/lamberg-kastely-muzeum/1-lamberg-kastely

Nagy előnye, hogy kevesebb energiával, gyorsabban létrehozható forma, csak úgy gurul a kéz a papíron. Próbáld ki mindkét formát, az előzőnél felfelé tolni induláskor a tollat, a másiknál meg magad felé indítva nagy lendületből tudod befejezni a mozdulatot.  (Ez azzal is összefügg, hogy a kétféle irányt más és más izomcsoport végzi, és a tesfelé tartó mozdulatok könnyebbek, mint a távolítók. Mintha biciklivel előbb a dombra fel és utána le, vagy fentről, dombról indulva majd lendületből föl járnád be az utat J.)

 Mit jelent ez?

A nyitott forma, mint a tál, begyűjt mindent. Minden érdekli, kíváncsi. Befogadja és csak azután értékeli az információkat. Az ismereteket rugalmasan kezeli. Észlelésére a beleélés jellemző: átérzi a jelenségeket, ez lehet az ítélőképességének gyengéje is, hajlamos a szubjektivitásra, érzelmein keresztül látja a dolgokat.

A kapcsolati értékeket tartja a legfontosabbnak: azért cselekszik, hogy mások kedvében járjon. A váratlan események, megváltozott körülmények nem hozzák zavarba, képes cselekvés közben szükség szerint váltani. A munkájában sem ragaszkodik feltétlenül saját elképzeléséhez, együttműködő. Akarata rugalmas, ami azt jelenti, hogy új szempontokat figyelembe tud venni.

Bizalommal közeledik az emberekhez, kapcsolatteremtése nyitott. A közösséghez jól alkalmazkodik, és könnyen beilleszkedik, viselkedése oldott. Másokkal szemben nyílt, jóindulatú. Átérzi mások gondját, segítőkész. Gyakran hiszékeny – ez a megállapítás azonban függ az írás többi tulajdonságától.

Ennek a formának még több módosulata van, mit az árkádnak, és minden módosulatában megjelenik a feszültség, a nyitás és befogadás nem felhőtlen, esetleg segítséget vár.

3 típus SZÖGES írás

Az eredetileg ívvel kapcsolódó vonalakban vizsgáljuk, a duktor ezeket helyettesíti egyenesekkel, amelyek a kapcsolódásoknál hegyes szögű formát adnak, így szög egyenes szakaszokból álló forma, a vonalak szöget zárnak be. Egyszerűen szólva: cikcakk forma.

      

Nézzük meg közelebbről: a hajlíthatatlan, egyenesekből álló, illetőleg szúrós hegyekkel rendelkező forma erős, makacs, kritikus emberre utal. A nehezebb utat választja, így sok energiája van és azzal pazarlóan bánik, jól terhelhető.

Az így író ember rugalmatlan, kritikával közeledik a világ felé és nehezebben fogad el új dolgokat. A bevált gondolatok mentén, és a megszokott utakon jár leginkább. Számára minden tevékenység erőpróba, erősnek érzi tőle magát, persze az is, és ellenőrzést biztosít a maga számára mások fölött. Munkában kitartó, megbízható. A kapcsolataiban magatartása kritikus, szigorú, így a kapcsolatok a nehézségei. A közösségben nehezen alkalmazkodik, ezért gyakran elszigetelődik.

 4. típus A FONAL

A fonal kis függőleges kiterjedésű hullámforma, a hullám, mint változékonyság, és a mozgás egyszerűsítése.

                            

A négy forma közül ez a legkevesebb energiát igénylő, leggyorsabban írható forma. A könnyebb utat választja, töretlen lendülettel halad a célja felé. A gyors, hatékony teljesítményt követelő modern kor írásmódja.

A fonalasan író ember érdeklődési köre tág, és általában jól megragadja a lényeget. Gyors asszociációkra képes, gondolkodása változékony. Jól működik az intuíciója, benyomásokban érzékeli a világot. Könnyen formál véleményt, könnyen túlteszi magát a dolgokon. Tipikus hibája a felületesség, a következetlenség, meggondolatlanság. A tevékenységét általában meghatározza a hangulata, kedve. Cselekedetei sokszor ötletszerűek, kiszámíthatatlanok, mert az első gondolat vezérli. Munkájának erőssége a sokoldalúság. Szereti a változatosságot, esetleg a kitartása kevés. Energiájával, erejével jól gazdálkodik. Érzéke van az emberekhez, jó empátiával, pszichológiai érzékenységgel rendelkezik, jól alkalmazkodik, gyorsan egy „hullám”hosszra kerül velük. Diplomatikus, kerüli a konfliktust. Viselkedését többnyire a hangulatai irányítják

2019. május 22.

Iratkozz fel hírlevelemre, hogy tájékoztathassalak az új cikkeimről, tanfolyamaimról és eseményeimről.
Grafoverzum
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30